Halkla İlişkiler Kursu

image

Halkla İlişkiler Kursu

Halka İlişkiler Kursunun Amacı

DETAYLARI...

 Halkla İlişkiler: Kurum ya da kuruluşların hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 120 saat olup en az lise mezunu bireylerin katılımına açıktır.

 Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kurs Programının Amacı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlik kazandırmak ve halkla ilişkiler görevlilerinin niteliklerinin artırılması amaçlanmıştır.

Kimler Halkla İlişkiler Kursuna Katılabilir?
Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifika programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az lise mezunu olmaktır.

 Halkla İlişkiler Kursu Ders İçeriği Nedir?
Halkla İlişkiler Kursu Eğitim Programı aşağıdaki gibidir;
Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar
Organizasyon Hizmet Alanları
Kurumsal Organizasyon
Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar
Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar
İletişim Süreci ve Türleri
Kitle İletişimi
Telefonda İletişim
Etkin ve Hızlı Okuma
Planlı ve Etkili Yazma
Mesleki Yazıları Yazma
Diksiyon 1
Diksiyon 2
Beden Dili
Toplumsal Düzen
Anayasal Hak ve Sorumluluklar
Elektronik Tablo
Fikir Hakları
Basın Suçları
Kurum İçi Halkla İlişkiler Yaklaşımı
Halkla İlişkilerde Yazılı Araçlar
Halkla İlişkilerde Sözlü Araçlar
Halkla İlişkilerde Görsel/Teknolojik Araçlar
Halkla İlişkiler ve Basın
Halkla İlişkilerde Organizasyon
Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
Halkla İlişkilerde Kampanya
Etkin İletişim
Sağlıklı İletişim
Sunu
Sunuş
Beden Dili
Yaratıcı Drama
Grup İletişimi
Örgüt İletişimi
Sponsorluk
Halkla İlişkiler Yaklaşımı

 MEB Onaylı Online Doğrulamalı Sertifika
Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr - https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz.