İlk Yardım Eğitimi Kursu

image

İlk Yardım Eğitimi Kursu

İlk Yardım Kursunun Amacı

DETAYLARI...

Temel İlk Yardım Eğitiminin Hukuksal Dayanağı
Temel İlk Yardım Eğitimi; Kanunen zorunludur ve eğitim süresi, 2 gün / 16 saattir.Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 16.maddesine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma koluna göre istihdam edilmekte olan, işletme personelinin %5’i (20 kişide bir kişi), Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde ise %10 ‘u (10 kişide bir kişi), bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden, İlk Yardımcı Sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İlk Yardım Sertifikası;
Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.


Kimler Katılabilir
İlkokul mezunları ve ilk yardım alanında kendisini geliştirmek isteyen bireyler.


Eğitim İçeriği
İlk Yardım Temel Uygulamaları
Olay Yerinin Değerlendirilmesi
İnsan Vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler
Hasta Yaralının Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalar
Isı Dengesi Bozuklukları
Yaralanmalar
Bilinç Bozuklukları
Kırık, çıkık ve Burkulmalar
Zehirlenmeler
Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıkları
Yabancı Cisim Kaçması ve Batması
Hasta Yaralı Taşıma


Eğitim Süresi
İlk Yardım Eğitimci Eğitiminin süresi 16 saattir.


Eğitim Takvimi
Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir. Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, İlk Yardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur. Bireysel katılımlı eğitimler 10 kişiden az gruplar için olup, Eğitim Merkezimizde yapılmaktadır. İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz işletmenin isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimizde verilmektedir. Program sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünün yapacağı sınavda 85 ve üzerinde puan almaları halinde yine aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaklardır. Katılımcıların 2 sınav hakkı olup bu sınavı başarı ile tamamlayanlara Üniversite Onaylı ilk yardımcı sertifikası verilecektir.