Özel Eğt. Yar. Eleman Kursu

image

Özel Eğt. Yar. Eleman Kursu

Özel Eğitim de Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursunun Amacı

DETAYLARI...

Özürün tanımı ve çeşitleri

Özürlü çocukların erken tanısı

Özel eğitim alanı özürlülerin sınıflandırılması

Zeka geriliğinin nedenleri ve Özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri

Zeka özürlü çocuklarda;

Dil gelişimi

Kavram gelişimi

Beden gelişimi

Bilişsel gelişim

Müzik ve sanat gelişimi çalışmaları

Tuvalet eğitimi

Zeka özürlü çocuklarda okuma-yazma ve matematik eğitimi

İşitme engelliler

İşitme özrünü meydana getiren nedenler

İşitme özrünün teşhisi

İşitme özürlü çocukların eğitimi

İşitme özürlü çocukların evde eğitimi

İşitme özürlü çocuklarda entegre eğitim

Konuşma özürlüler

Konuşma özürü türleri ve özellikleri

Konuşma eğitiminde sağaltım çalışmaları

Dil özürlülerin eğitimi ve terapi

Beyin özürlüler ve eğitimi

Epileptik çocukların tanımı

Afasik çocuklar – Cerabral Palsy’li çocuklar ve eğitimi

Ortopedik özürlü çocuklar ve eğitimi

Ortopedik özürlü çocukların eğitiminin önemi

Çocukluk döneminde uyum bozuklukları

Psiko-sosyal dezavantajlı çocuklar

Özürlü çocukların bakım,eğitim ve öğretim gördükleri kurumların türleri ve özellikleri

Özel eğitimde çalışacak öğretmen ve usta-öğreticilerde aranacak özellikler

Eğitim programı hazırlamada, gözlem yapmada ve uygulamada dikkat edilecek noktalar

Aileye rehberlik

Uygulama öncesi eğitim programı hazırlıkları ve program hakkında tartışma

Özel Eğitim Kursunun Amacı

Özel eğitim gerektiren çocukları tanıma ve Özürlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak,

Özürlü çocukların “özürlerine gere Özelliklerini kavratmak,

Özürlerine uygun hazırlanmış programların uygulanmasında uzman veya öğretmene yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirmek,

Daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri özel eğitim alanında bilgilendirmek,

Çevrelerini ve özürlü çocuğu olan aileleri, Özel eğitim konusunda bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek, onlara doğru refere edebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini sağlamak,

Ülkemizdeki Özel eğitim kurumlarını tanıtmak,

İlgi duydukları Özel eğitim alalında yardımcı eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Özel Eğitim Kursuna Katılım Koşulları

En az Lise mezunları

Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri

Rehber Öğretmenler

Hemşireler

Sınıf Öğretmenleri

Zihinsel engelli çocukları olan bireyler

Özel Eğitim Kursu Eğitim Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yasal Kurs Süresi 270 Saattir.

Özel Eğitim KursuSınav İşlemleri

Kurs Sonun da Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Sınava Katılarak Öğrenciler Sertifikalarını Almaya Hak Kazanırlar.Sınavdan En Az 45 (Kırkbeş) Puan Alan Her Kursiyer Belgesini Alabilir.Alınan Belgeler MEB Onaylıdır Kamu-Özel Kurumlarda Kabul Edilmektedir.

MEB Onaylı Online Doğrulamalı Sertifika
Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz.

Ders1
Açıklama 1