Elektrik Tesisat Pano Montörlüğü

image

Elektrik Tesisat Pano Montörlüğü

Elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü Kursunun Amacı

DETAYLARI...

Elektrik-elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.Teknolojik gelişmelere bağlı olarak Elektrik Pano Montajcısı mesleği önemini artırmaktadır.Elektrikle çalışan sistemler için enerjinin sürekliliği ve güvenliği pano montajcının doğru yapılması ile mümkündür. Günümüzde sanayi ve fabrikalarda; enerji dağıtımı, çalışan makine, cihaz ve motorların denetiminin pano üzerinden yapılması bu mesleği vazgeçilmez kılmaktadır. Bu alanların haricinde evlerde ve işyerlerinde pano uygulamaları yapılmaktadır. Özel kurs ve eğitime tabi tutulan bu meslek elemanı yüksek gerilim panoları ve tıp cihazlarının panolarının da montajını yapmaktadır. Bu yüzden pano montajcısı mesleği elektrik enerjisi ve makine denetiminin olduğu her yerde geçerliliğini korumaktadır.Yeni teknoloji ile geliştirilen sigorta, kontaktör, ayırıcı veya yol vericileri yine pano içerisindesabitlenmesi ve enerjinin panodan dağıtılması bu mesleğin gelişimini ve sürekliliğini sağlayacaktır.Yeni teknoloji; kullanım kolaylığı, güvenlik ve verimi geliştireceği için panonun küçük boyutlarda vedaha kullanışlı olmasını sağlayacaktır. Bunun sonucunda bu meslek ilerleyen zaman içerisinde,endüstriyel uygulama alanları, fabrika, iş yeri, atölye, hastane ve konutlardaki uygulaması teknoloji ile birlikte gelişerek devam edecektir.

Elektrik Pano Montörlüğünün Amacı

Elektrik-elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 

ELEKTRIK PANO MONTÖRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ALANLARI

*Elektrik tesisat projelerini çizmek.

* Elektrik tesisat borusu ve kanalı döşemek.

* Çağırma tesisatlarını yapmak.

* Haberleşme ve bildirim tesisatlarını yapmak.

* Güvenlik tesisatlarını yapmak.

* Çağırma ve bildirim, haberleşme bakım onarımını yapmak.

* Dağıtım tabloları montajını yapmak.

* İç aydınlatma tesisatlarını yapmak.

* Dış aydınlatma tesisatlarını yapmak.

* Topraklama ve paratöner tesisini yapmak.

* Aydınlatma ve priz tesisatı bakım onarımını yapmak.

* Kuvvet tesisatını döşemek.

* Kuvvet tesisat bağlantılarını yapmak.

* Kuvvet tesis iç ve dış aydınlatmasını yapmak.

* Pano montaj hazırlığı ve malzeme montajı yapmak.

* Bara işlemek.

* Kuvvet tesis bakım onarımını yapmak.

* Teçhizata etiketleme/kodlama yapmak.

* Kablo montajı yapmak.

* Pano testini yapmak.

* Tesiste/Sahada Pano montajı yapmak.

Elektrik Pano Montörlüğünün Süresi

Elektrik panomontörlüğü kursunun süresi 40 Saat Olarak planlanmıştır.

Kursa Katılım Koşulları

Minumum okur- yazar olan herkes kursa katılabilir.