Eğiticinin Eğitimi Kursu

image

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursunun Amacı

DETAYLARI...

Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
Bu program kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler,
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uzmanları,
İş Yeri Hemşireleri,
İş yeri Hekimleri,
Eğitmenlere Katılabilirler.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği

Davranışçı Öğrenme Kuramı

Bilişsel Öğrenme Kuramı

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

Bilgiyi İşleme Modeli
Öğrenme
Hatırlama
Unutma
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Öğretim İlkeleri
Bireyselleştirme İlkesi
Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi
Esneklik İlkesi
Açıklık İlkesi
Süreklilik İlkesi
Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
Ekonomiklik İlkesi
Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
Güncellik İlkesi
Öğretim Stratejileri
Sunuş
İnceleme ve Araştırma
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Üst Düzey Öğrenmeler
Yaratıcı Öğrenme
Eleştirel Öğrenme
ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 

Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
Androgoji
Öğretimde Bireysel Farklılıklar
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Anlatma Yöntemi
Tartışma Yöntemi
Örnek Olay Yöntemi
Gösterip Yaptırma Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Bireysel Çalışma Yöntemi
Proje Yöntemi
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 
Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
Eğitimcinin Rolü
Giyim ve Dış Görünüş
Duruş
Ses Tonu
Beden Dili
Grup Çalışması – Uygulama
Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
Giriş
Gelişme
Sonuç
Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
Eğitim Notlarının Hazırlanması
GERİBİLDİRİM
Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
Soru Sorma Nedenleri
Soru Sorma Teknikleri
Açık Uçlu Sorular
Kapalı Uçlu Sorular
Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
İçerik Açısından
Biçim Açısından
Düzen Açısından
İfade ve Anlatım Açısından
Soru Düzeyleri
Bilgiyi Ölçen Sorular
Anlamayı Ölçen Sorular

Eğiticinin Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 45 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.