Çocuk Resim Analizi Eğitimi

image

Çocuk Resim Analizi Eğitimi

DETAYLARI...

Çocuk Resim Analizi Eğitimi

Resim, çocuğun iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim aracıdır. 

Resim, çocuğun dışarı yansıtamadığı duygularının dilidir. 

Resim, çocuğun kişilerarası iletişim, sorun çözme becerisini yansıtır.

Çocuk resimleri davranışsal, psikolojik ve fizyolojik gelişmeleri izlemek açısından önemli bir veri olarak değerlendirilmektedir

Kısaca resim çocuğu tanımamızı, neler hissettiğini, neler yaşadığını, duygularını düşüncelerini, aileye ve sosyal çevreye bakış açısı hakkında konusunda bize oldukça önemli ipuçları verir.

Çocuk Resim Analizi Eğitimi Amacı

Çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Çocukların serbest çizmiş oldukları resimler, iç dünyalarını yansıtıyor olması sebebiyle iyi analiz edildiklerinde çocuklar ve onların gelişimleri hakkında önemli bilgileri sahip oluruz.

Çocukların çizmiş oldukları resimleri “resim” deyip geçmemek gerekir. Çocuklar çizmiş oldukları resimler aracılıyla bize birçok şey anlatırlar. 

Örneğin; bazı çocuklar aile üyelerini düz bir çizgi üzerine çizer, bazı çocuklar sayfayı ortadan ikiye bölmüşçesine sağ tarafa bir aile üyesini, sol tarafa diğer aile üyesini, kendisini ortaya ya da hiç çizemeyebilir. Resim orta kısmına ev ağaç gibi bir figür yerleştirebilir. Aslında çizilen her bir figür, çizgiler,  nesneler bize birçok şey anlatır yeter ki iyi bir gözlemci, analist ve yorumcu iseniz, 

Çocuk Resimleri Analizi Ve Yorumlama Eğitimi sayesinde, çocukların çizmiş oldukları resimlerin, kâğıda yerleştirme şekline göre, sayfayı kullanış biçimine göre, yer yön şekline, mekân perspektif, orantı, renkler, realizm açısından, resmin içeriğine göre ve birçok resim özellikleri sayesinde bir resmi analiz ediyor olacaksınız.

Çocuk Resim Analizi Eğitimi İçeriği

Çocuk Resmi Gelişim Dönemleri

Karalama Dönemi (2-4 Yaş)

Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş)

Şematik Dönem (7-9 Yaş)

Gerçekçilik (Gruplaşma) Dönemi (9-12 Yaş)

Görünürde Doğalcılık Dönemi (12-14 Yaş)

Çocuk Resimlerinin Özellikleri 

Saydamlık

Realizm

Tekrar ve Simetri

Orantı

 Espri

Kurallara Uygun Resim

Çocuk Resminde Simgesellik

Tip

Çocuk Resminde İçerik

Çocuk Resminde Renk

Renlerin Psikolojik Anlamı ve Yorumu

Kâğıtta Yer ve Yön Seçimi 

Çizimlerde Detay Figürlerin Anlamı

İnsan Figürünün Detayları ve Anlamları

Çocuk Çizimlerinde Evin ve Çevresinin Anlamı 

Çocuğun Resim Etkinliği Karşısında Anne Baba ve Okulun Rolü Ne Olmalıdır? 

Çocuk Resimlerinin Genel Olarak Yorumlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken  Hususlar

Vaka Çalışması (farklı yaş grubundaki çocukların resimlerin incelenmesi ve yorumlanması)

 Çocuk Resim Analizi Eğitim Süresi

Çocuk Resim Analizi Eğitim Süresi 80 Saat Olarak Planlanmıştır.

Kursa Katılım Koşulları

 Çocuk gelişimi alanında kendisini geliştirmek isteyen,çocukların çizdikleri resimler ile iç dünyalarına inmek isteyen ebeveynlerin katılımına açıktır.

 Sınav İşlemleri

Kurs sonun da online olarak sınava katılarak Devlet Üniversitesi Onaylı Belgenizi Almaya Hak Kazanabilirsiniz.Alacağınız Belgeler E Devletinize İşlenmektedir.