Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu

image

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursunun Amacı

DETAYLARI...

 Üst Düzey Yönetici Asistanı: Yöneticilerin asistanlık görevlerini yürütmek, randevularını ve konuk kabullerini düzenlemek, resmi yazıların yazılması, iş mektubu hazırlanması, vb. yöneticilerin görev yükünü hafifletmek üzere eğitim alan kursiyer kişisel gelişim adına da diksiyon, beden dili, bilgisayar kullanma, toplantı ve seyahat organizasyonları yapma gibi bireysel gelişimi tamamlayıcı eğitimler de almaktadır. Üst düzey Yönetici Asistanları Orta ve büyük ölçekli kurumların eğitimli personel ihtiyacının karşılanması için planlanmış bu eğitimin sonunda katılımcılar hem resmi hem özel kurumlarda çalışabilmektedirler.

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 80 saat olup en az lise mezunu bireylerin katılımına açıktır.

 Üst Düzey Yönetici Asistanı Kurs Programının Amacı

Üst düzey yönetici asistanı üst kademedeki yöneticinin çalışmalarını etkili bir şekilde destekler ve yönetimde verimliliği en üst düzeyde katkıda bulunmayı sağlar. Bu kurs programının açılmasıyla bu alanda çalışacaklara istihdam olanağının yanı sıra şirket organizasyonlarının sistemli çalışmasına da olanak sağlayacaktır. Programın uygulanmasında görsel ve eğitsel anlatım teknikleri kullanılmasının yanı sıra, araç ve gereçler yardımıyla uygulamalı eğitim yöntemleri de kullanılacaktır.

 Kimler Üst Düzey Yönetici Asistanı Kursuna Katılabilir?
Üst Düzey Yönetici Asistanı Sertifika programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az lise mezunu olmaktır.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Kursu Ders İçeriği Nedir?
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu Eğitim Programı aşağıdaki gibidir;
Yönetim ve Yönetici Asistanlığı
Tanım ve Tarihçe
Yönetici Asistanının İşlevi
Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler
Yönetici Asistanının Fonksiyonel Özellikleri ve Yetişkin Psikolojisi
Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme
işin Gerektirdiği Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme
Çalışanın Davranış, Bilgi Beceri Özelliklerini Belirleme
İşin Özelliklerine Uygun Personeli Seçme ve Yönlendirme
Yönetici Asistanlığındaki Yönetim Süreci
Yönetici Asistanının; Kendini, Yöneticiyi, Kurumu Tanıması
İletişim ve Etkin Dinleme ( Empati )
Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler
Yönetici Asistanları İçin Ahlak İlkeleri
Yönetici Asistanlarının Sorumluluk Alanları
İyi Bir Kuruluş İmajı Oluşturmak İçin
Etkili Konuşma Teknikleri
İkna Etme ve İnsanları Harekete Geçirme Yöntemleri
Beden Dili
Telefonda İletişim
Kişisel Organizasyon
Bilgi Toplama, Özetleme ve Rapor Haline Getirme
İş Önceliklerini Belirleme
Seyahat Düzenlemeleri-Toplantı, Konferans ve Kongre Düzenlemeleri
İş Stresi İle Başa Çıkma Yöntemleri
Yöneticiyi Tanıma
Yönetici, Yönetici Asistanı İlişkileri İçin Test
Yönetici Asistanının Büro İçi İlişkileri
Yönetici Asistanlığı ve Halkla İlişkiler
Üst Düzeyle İlişkiler
Çalışma Arkadaşları İle İlişkiler
Problemi Tanımlama ve Kaynağını Bilme
Problem Çözme Yollarını Bulma
Stres Yönetimi
Stres ve Etkilerini Tanıma
Stresle Baş Etme Yolları
Tepki Yönetimi
İletişimi Kesen Engeller
Etkin Dinleme
İkna Etme ve Anlaşmazlıkları Giderme
Sözsüz İletişim
Beden Dili ile İlgili Önemli Unsurlar
Beden Dilini Geliştirme
Telefonda Konuşma Sanatı
Telefonda Görgü Kuralları
Uluslar Arası Telefon Görüşmeleri Yapma
İmaj
Kurumda İmaj Oluşturma
İş Yaşamında Giyim Sanatı
Yönetici, Müşteriler ve İş Arkadaşları ile İlişkilerde Geçerli Kurallar
Güzel Konuşma İlkeleri
Protokol Kuralları
İş Yemekleri, Kokteyller ve İş Seyahatleri
Zaman Yönetimi
Zaman Yönetiminde Gelişim Süreci
Zaman Yönetiminde Gelişim Teknikleri
Ofis Yönetimi Nedir?
Feng Shui
Toplantı Düzenleme ve Yönetme
Toplantı Çeşitleri
Verimli Bir Toplantının Uygulama Aşamaları
Hızlı ve Etkili Yazma
Yazılı İletişimde Görgü Kuralları
Etkili Yazı Yazmanın Pratik Yolları
Rapor Yazma
Genel Kurallar ve Teknikler
Etkili Rapor Yazmada Dikkat Edilecek Unsurlar
Dosyalama Terminolojisi
Dosyalama Sistemleri
Dosyalama Sisteminin Seçimi
Etkili Dosyalama İçin Kurallar
Çapraz Başvuru Sistemi

 Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikası
Üst Düzey Yönetici Asistanı programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı sonucunda  sertifikanızı almaya hak kazanırsınız.

 Güvenilir Resmi Onaylı Kurum
Tüm iş ve işlemlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ilgili yönetmelik ve yönergelerine uygun şekildedir.