Temel Emlakçılık Kursu

image

Temel Emlakçılık Kursu

Emlak Kursu Eğitim Detayları

DETAYLARI...

Temel Emlakçılık Kursu Eğitim Programının Amacı

Emlakçilik faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Emlak pazarlama konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Emlakçilik hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Emlakçilik hizmetlerinde tapu-sicil, kadastro, şehir planlama ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve uygulamaları,

Emlakçilik hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkın¬da yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Emlakçilik mesleğinin gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

Temel Emlakçılık Kursu Eğitim Programının İçeriği
Emlak ile ilgili genel kavramlar
Hukuki ve ekonomik boyutta emlâkçilik
Halkla ilişkiler ve sosyoloji
Kadastro genel tanımları
Tapu genel tanımları
Şehir planlaması ile ilgili tanımlar
Halkla ilişkilerde kullanılan araçlar
Emlâk komisyonculuğunda vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüğü
Emlâk alım-satım, kiralama ve değerleme (ekspertizlik) hizmetleri
Halkla ilişkilerde kurumsal imaj
Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları
Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri
Tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları
Harita ve imar uygulamaları
Kentleşme ve imar hukuku
Gayrimenkul hukuku
Tapuda akitli ve akitsiz işlemler
Akitli işlemler
Akitsiz işlemler
Davranış bilimleri ve beden dili

Temel Emlakçılık Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 100 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

Temel Emlakçılık Eğitim Kursuna Katılma Koşulları
En az lise mezuniyeti kursa katılmak için yeterlidir.

Temel Emlakçılık Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır