Kalite Yönetimi Eğitimi

image

Kalite Yönetimi Eğitimi

Kalite Yönetimi Eğitimi Kursunun Amacı

DETAYLARI...

Kalite Kavramı

Kalite kelimesi genellikle bir ürün ve hizmetin mükemmelliğini belirtmek için kullanılmaktadır ve kaliteyi sağlamak, ancak müşteri beklentilerinin doğru olarak karşılanması ile gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kalite, en temel anlamıyla müşteri taleplerinin karşılanması şeklinde tanımlanabilir.

Kalite Yönetiminin Faydaları

 • Müşteri memnuniyetinin artması
 • Pazar payının artması
 • Karın artması
 • Çalışan memnuniyetinin artması
 • Maliyetlerin azalması
 • Yüksek rekabet gücü

Toplam Kalite Yönetimi

Kalite, insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuşsa da bir kavram olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu kontrol ise kuruluşların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıyla sağlanmaktadır. Sürekli gelişme ve iyileşmeyi hedefleyen bu yönetim anlayışı “Toplam Kalite Yönetimi”dir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yaklaşık yüz yıllık bir süreyi kapsamaktadır.

Kalite Yönetim İlkeleri

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımının Sağlanması
 • Proses Yaklaşımı
 • Yönetime Sistemsel Yaklaşım
 • Sürekli İyileştirme
 • Karar Verme İşleminde Gerçekçi Yaklaşım
 • İki Yönlü Fayda Oluşturmaya Yönelik Tedarikçi İlişkileri

AMAÇ

Kalite Yönetimi uygulamalarıyla kurum ve kuruluşların verimlilik ve etkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda bir işletmenin/kurumun çeşitli bölümlerinin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla harcadıkları çabaların birleştirilip eşgüdümü sağlanır.

Küçük ve sürekli iyileştirmeler ile süreç geliştirme Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsurudur. Bu yaklaşımda, “Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al” olarak bilinen “PÜKO” metodolojisi bütün süreçlere uygulanır.