Tıbbi Sekreterlik- Hasta Kayıt Kabul Kursu

image

Tıbbi Sekreterlik- Hasta Kayıt Kabul Kursu

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişilerin nitelikli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

DETAYLARI...

Hasta Kabul İşlemleri- Tıbbi Sekreterlik Kursu

Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitiminin amacı:

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişilerin nitelikli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel),

Sağlık ocağı,

Poliklinikler,

Tıbbi laboratuarlar,

Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

 

Kimler Hasta Kabul Kursuna Katılabilir

Hasta Kabul Sekreterliği Kurs programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az okur-yazar mezuniyete sahip yetişkinler seviyesinde hazırlanmıştır.

Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitim İçeriği

Hasta Kabul Danışmanlığı Kursu Eğitim Programı aşağıdaki gibidir;

Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma

Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama

Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim

İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim

Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü

Problem Çözmek / Problem Çözme

Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri

Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri

Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme

Kurum İçi Yazışmalar

Kurumlar Arası Yazışmalar

Raporlar

Tutanaklar

Temel Tanım

İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler

Sinir Sistemi ve Terimleri

Endokrin Sistem Terimleri

Hareket Sistemi Terimleri

Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler

Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler

Sindirim Sistemine ilişkin Terimler

Üriner Sisteme İlişkin Terimler

Genital Sisteme İlişkin Terimler

Göze İlişkin Terimler

Kulağa İlişkin Terimler

Deriye İlişkin Terimler

Tedavi Hizmetleri

Rehabilitasyon Hizmetleri

Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri

Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.

Sekreterlik Çeşitleri

Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri

Sekreterin Diğer Özellikleri

Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri

Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Arşivin Yapı ve Özellikleri

Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu

Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri

Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi

Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu

Arşivleme Araçları

Hasta Dosyalarının Önemi

Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı

Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar

Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması

Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası

Hasta Kayıt Kabul Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavından sonra Yüksek Öğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitesi Onaylı E Devletinize İşlenen Sertifikanızı Almaya Hak Kazanabilirsiniz.Almış Olduğunuz Belgeler Kamu Yada Özel Kurumlar da Kabul Edilmektedir.