İklimlendirme Kursu

image

İklimlendirme Kursu

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Kursunun Amacı

DETAYLARI...

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

ALAN : TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BELGELİ MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI

Merkezi iklimlendirme Sistemleri
işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilen kişidir.


TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PROGRAMINDA İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; başta tesisat teknolojisi ve iklimlendirme olmak üzere birçok sanayi alanında merkezi iklimlendirme sistemleri işlerinde çalışabilirler.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PROGRAMINDA BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. 
Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PROGRAMINDA EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.


TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PROGRAMINDA ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer; 
1. Sac işçiliği ve çelik, bakır, plastik, alüminyum boruları montaja hazırlar ve monte edebilecektir.
2. Oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağı ile boru kaynağı yapabilecektir.
3. Merkezi iklimlendirme sistemi montajı ve bakımını yapabilecektir. 
4. Havalandırma sisteminin kanal imalat, montaj, bakım ve testini yapabilecektir.
5. Merkezi iklimlendirme meslek resimlerini çizebilecektir.
6. Klima temel meslek resimlerini çizebilecektir. 
7. Ev tipi klima sistemlerinin montaj ve bakımını yapabilecektir. 
8. Soğutma sistem elemanlarının bakim ve montajını yapabilecektir.