Ahşap İskeleti İmalatı (Marangozluk)

image

Ahşap İskeleti İmalatı (Marangozluk)

Ahşap İskeleti İmalatı (Marangozluk) Kursunun Amacı

DETAYLARI...

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AHŞAP İSKELETİ İMALATI (MARANGOZLUK)

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir. Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır. Beceri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu modüler programı geliştirme sürecinde ilgili tüm paydaşlar ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış, kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, belirlenen yeterlikler temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur. Bu programın hayata geçirilmesiyle, işgücünün bireysel gelişimine, istihdam edilebilirliğinin artırılmasına, işletmenin verimlilik ve kalitesine, sektörün daha kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasına ve bunların sonucu olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

ALAN : AHŞAP TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AHŞAP İSKELETİ İMALATI (MARANGOZLUK)

MESLEK ELEMANI TANIMI :
Marangoz makinelerini kullanma, montaj ve imalat yapabilme, iskele ve kalıp kurabilme işlemlerini yapabilen bireydir.


GİRİŞ KOŞULLARI 
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.


İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; 
Ahşap işleri ve marangozluk işleri yapan fabrikalarda vb işyerlerinde çalışabilirler


BELGELENDİRME :
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ 
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır. 
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Marangoz ustalığı ve marangozların karşı karşıya kaldığı riskler hakkında genel bilgileri kazanacaktır.
2. Marangoz atelyesinde kullanılan kayın ve çam ağaçları, kontraplak, mdflam, çivi ve vidalar, mobilya akesuarları, pinoteks, vernik, boya, tiner, camlar hakkında bilgileri ve bu malzemelerin risklerini bilecektir.
3. Şerit metre,kumpas, gönye, su terazisi, pergel, el testere makineleri, rendeler, el planya makineleri, matkaplar, elektrikli ve şarjlı delik delme makineleri, kesici kalemler, çekiçler, tokmaklar, kerpetenler, penseler, tornavidalar, işkencelerin kullanım alanları bakımları ve olası riskleri bilecektir.
4. Sütunlu matkap, şerit testere makinaları, daire testere makinaları, baş kesme makinaları, planya makinaları, kalınlık makinalarının kullanım, bakımlarını ve bu makinalarda çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.
5. Ahşap yüzey kenar şekil terimleri, ahşap en birleştirme, ahşap köşe birleştirme, ayak kayıt birleştirme, ahşap boy birleştirme, dişli birleştirmelerin çeşitlerini iş güvenliği şartlarına uygun olarak yapacaktır.
6. Sabit dış iskeleler, sabit iç iskelelerin çeşitlerini, yapımını ve çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapacaktır.
7. Ahşap temel kalıpları, kolon kalıpları, kiriş kalıpları, duvar kalıpları, döşeme kalıplarının yapımını tekniğe uygun olarak yapacak ve karşılaşılan riskleri bilecekt