Diksiyon ( Konuşma ) Eğitimi

image

Diksiyon ( Konuşma ) Eğitimi

Diksiyon ( Konuşma ) Eğitiminin Amacı

DETAYLARI...

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursunun Amacı

 

Diksiyon ve Konuşma Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Diksiyon eğitimi kursumuzun içeriği, diksiyon eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası Programının Amacı
Bu Program ile kursiyerlerin;

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel biçimde kullanma kurallarını kavramaları,
Konuşma ve ifade kusurlarını giderme yöntemlerini uygulamalarını,
Etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları beklenmektedir.
Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası Katılma Koşulları
Okuryazar olma yeterlidir.
Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği
1.HAFTA

Etkili iletişimin anlamı
Etkili iletişimin temel kuralları
Beden dili – ses ve söz dizgesi
İletişimde doğru ve yanlış davranışlar
Konuşma
Konuşma organları(diyafram, nefesi kullanma)
Doğru duruş ve doğru nefes alma teknikleri
Sesin nitelikleri ve etkili ses kullanımı
Konuşma hızını ayarlama
Anlatım bozukluklarını engelleme
2.Hafta

Türkçede ünlüler (vokaller)
Söyleyiş ve boğumlama
Türkçede ünlüler (vokaller)/büyük ve küçük ünlü uyumu
Ünlülerle alıştırmalar
Türkçede ünlüler
Ünlü düşmesi, ses kaynaşması ve daralma kuralı
Ünlülerle alıştırmalar
Türkçede ünsüzler (konsonlar)
3.Hafta

Türkçede ünsüzler (konsonlar)
Ünlü – ünsüz uyumu
Ünsüz türemesi / ünsüz düşmesi / ulama
Alıştırmalar
Türkçede ünsüzler (konsonlar)
Ünsüzlerin sınıflandırılması ve örnekler
Ünsüzlerle uygulamalar / ünsüz kusurlarının giderilmesi
Konuşma temrinleri (alıştırmalar)
4.Hafta

Söyleyiş ve boğumlama
Ünlü ve ünsüzlerin fonetik adresleri
Doğru boğumlama kuralları
Boğumlama alıştırmaları
Planlı konuşma
Yaratıcı konuşma
Söyleyiş ve boğumlama
Söyleyişle ilgili temel alıştırmalar
Boğumlama alıştırmaları
Söyleyiş ve boğumlama kusurlarının giderilmesi
Dil-dudak egzersizi
Topluluk karşısında konuşma
5.Hafta

Tonlama
Tonlamanın önemi ve örnekler
Kelime ve cümle vurgusu
Doğru tonlama / etkili ve inandırıcı tonlama
Metin değerlendirme teknikleri
Metni ve anlamını deşifre etme
Edebî metinler ve şiir
Metin değerlendirme alıştırmaları ve örnekler
6.Hafta

Metin değerlendirme uygulamaları
Uzun soluklu metinler
Soğuk okuma ve yorumlayıcı okuma
Metin değerlendirme alıştırmaları
Söyleyiş becerilerini geliştirme
Yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler
Kesmeli söyleyiş gerektiren sözcükler
Ses-hece eklemeleri/düşmeleri
7.Hafta

İletişim ve ifade becerilerini geliştirme
Yabancı kökenli sözcükler
Telefonla doğru ve etkili iletişim
Yüz yüze iletişim
Etkili iletişimde beden dili ve imaj
Etkili dinleme
Beden dilinin evrensel ve yöresel normları
İmaj ve kimlik


Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi
Eğitim süresi 64 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.


Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.


Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu sertifikasının Geçerliliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.