İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi

image

İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi

DETAYLARI...

İşaret Dili Tercümanlık Kursunun Amacı;

1. Türk işaret dilinin (TİD) genel özelliklerini kavramaları,
2. TİD’i kullanırken dikkat edilecek hususları kavramaları,
3. TİD ile beden dili arasındaki uyumu fark etmeleri,
4. Cümle kurarken TİD’in temel kurallarına uymaları,
5. Günlük hayatta TİD ile iletişim kurmaları,
6. TİD öğreticiliği/tercümanlığının temel ilkelerini kavramaları,
7. TİD öğreticiliği/tercümanlığının ahlaki ve etik kurallarına
uymaları,
8. Duyguların ifade edilişini TİD ile anlamaları,
9. Düşüncelerin ifade edilişini TİD ile anlamaları,
10. TİD’in cümle yapı ve çeşitlerini kavramaları,
11. Tercüme sırasında konunun veya fikrin aslına sadık
kalmaları,
12. TİD cümlelerinin eklerini ve zamanlarını doğru kullanmaları,
13. TİD’in cümle ögelerini doğru ve yerinde kullanmaları,
14. Metinleri TİD kurallarına uygun olarak çevirmeleri,
15. Günlük hayatta aniden gelişen konuşmaları TİD kurallarına
uygun çevirmeleri,
16. Çeşitli bilim alanlarına ait terimleri TİD ile ifade etmeleri,
17. Karşılaştıkları konu ve olaylar hakkında doğru çıkarımlarda
bulunmaları,
18. Çeviri yapmayla ilgili temel kurallara uymaları,
19. Tarafların duygu ve düşüncelerini birbirlerine doğru olarak
aktarmalarını sağlamaları,
20. TİD konularını etkili yöntem ve tekniklerle aktarmaları
beklenmektedir.

İşaret Dili Tercümanlığı Kurs İçeriği ;

1. HAFTA
1. İŞARET DİLİ GENEL ÖZELLİKLERİ
A. Tanım
1. TİD’in tanımı
2. El ve parmak şekilleri
3. Ellerin vücuda göre konumu
4. Mimiklerin fonksiyonu
B. Görsellik
1. Öğrenme / öğretme metodu
2. Somut / soyut kavram ilişkisi
C. Kullanım Biçimi
1. Tek ve çift el kullanımı
2. İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi
3. Cümle dizimi
4. Olumsuzluk
5. Soru sorma
6. Tamlamalar
2. İŞARET VE BEDEN DİLİ İLİŞKİSİ
A. Kendini İfade
1. İşareti anlamlandırma

2. Özgün anlatım biçimi

3. Doğru aktarma

B. Beden Dili
1. El-beden uyumu
2. Yüz ifadesi-mesaj uyumu
3. Estetik
C. Uyum
1. İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma
2. Dudak hareketlerini abartmama
Ç. Cümle Kurma
1. Cümle dizimi
2. Tek kelimeli cümleler
3. Günlük konuşma cümleleri
4. Basit ve birleşik işaretler
5. Aynı işaretlerde anlam farkları
6. Cümleye uygun el ve vücut hareketleri
2. HAFTA
3. İLETİŞİM VE GÜNLÜK KONUŞMA DİLİ
A. Günlük Konuşma
1. Selamlaşma
2. Hal hatır sorma
3. Dilek ve temenni bildirme
B. İletişim
1. TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma
2. Duygu ve düşünceleri aktarma
3. Karşı tarafı anlama
C. Eğitimcilik/Tercümanlık
1. TİD’i öğretme
2. Çeviri ve tercümanlık yapma
3. İşitme engelli bireyle röportaj yapma
Ç. Araştırma
1. TİD ile ilgili gelişmeleri takip etme
2. TİD’de çıkan yeni kelimelerin anlamlarını araştırma
D. Anlama/Anlatma
1. TİD ile verilen mesajları ve bilgileri doğru anlama
2. TİD ile verilen mesaj ve bilgileri karşı tarafa doğru anlatabilme
E. Bilgi Verme
1. Konuyu açıklama
2. Bilgilendirme
3. Yönlendirme
3. HAFTA
4. TİD’İN ÖZELLİKLERİNE GÖRE CÜMLELER
A. Duyguların İfadesi
1. Sevinç
2. Üzüntü
3. Mutluluk
4. Acımak
5. Sıkılmak
B. Düşüncelerin İfadesi
1. Fikir açıklamak
2. Öneri sunmak
3. Eleştiri yapmak
C. Cümlenin Ögeleri
1. Özne, yüklem, nesne, tümleç
2. Ögeleri doğru yerde kullanma
3. Ögeleri anlamlı kullanma
Ç. Öge Dizimi
1. TİD’e göre cümlede kelimelerin dizimi
2. Cümle yapısına göre anlamlı öge dizimi
D. Cümle Çeşitleri
1. Olumlu cümle
2. Olumsuz cümle
3. Soru cümlesi
4. Cümlede zaman
E. Cümle Çevirisi
1. TİD’e göre oluşturulan/kurulan cümleleri yazılı ve sözel dile çevirme
2. Cümlelerde anlam kayması ve anlam değişikliği yapmama
4. HAFTA
5. TİD CÜMLELERİNDE EKLER VE ZAMAN
A. Ekler
1. TİD’ de ek kullanımı
2. Son ek yerine geçen işaretler
B. Fiillerde Zaman
1. Fillerde zaman eki kullanımı
2. Cümlede zaman belirten zarflar (Şimdi, sonra, daha sonra, evvel, önce vb.)
3. Şimdiki zaman
4. Gelecek zaman
5. Geniş zaman
5. HAFTA
6. TİD CÜMLELERİNDE ÖGELER
A. İsimler
1. Özel isimler
2. Cins isimler
3. Soyut ve somut isimler
4. Tekil ve çoğul isimler
B. Fiiller
1. Basit fiiller
2. Birleşik fiiller
C. Sıfatlar
1. Niteleme sıfatları
2. Belirtme sıfatları
3. Soru sıfatları
Ç. Zarflar
1. Yer yön zarfları
2. Zaman zarfları
3. Durum zarfları
4. Soru zarfları
D. Ögeleri Doğru Kullanma
1. Doğru öge seçimi
2. Ögeleri uygun yerde kullanma
3. Ögelerle anlamlı cümle oluşturma
6. HAFTA
7. TİD’E GÖRE HAZIRLIKLI VE HAZIRLIKSIZ KONUŞMA
A. Hazırlıklı Konuşma (Metin Çevirme)
1. Yazılı metinler
2. Toplantı ve seminer konuları
3. Sunum yapma
4. Medya haberleri
5. Anılar, masal, hikâye, roman, film
6. Tarihî ve turistik yer ve konular hakkında bilgilendirme
B. Hazırlıksız Konuşma (Spontane Çeviri)
1. Günlük konuşmalar
2. Tartışmalar
3. İhtiyaç duyulan konularda bilgilendirme
4. Sohbet
C. Alanlarda TİD Kullanımı
1. Eğitim
2. Sağlık
3. Spor
4. Güvenlik
5. Sanat-kültür
6. Kamu kurumları
7. HAFTA
8. TİD KURALLARINA GÖRE ÇEVİRMENLİK
A. Tercümanlık
1. Hayatın her alanında TİD ile iletişim kurma
2. İşitme ve konuşma özürlü bireyin arzu, istek ve düşüncelerini doğru olarak ve TİD
aracılığıyla bir başka bireye aktarma
3. Yazılı ve sözlü metinleri TİD’e hatasız çevirme
B. Sözel Dili TİD’e Çevirme
1. İşiten bireyin arzu ve isteklerini TİD kullanarak doğru olarak işitme engelli bireye
aktarma
2. İşiten birey ile işitmeyen birey arasındaki iletişimi TİD kullanarak kolaylaştırma
C. Dikkat Edilecek Hususlar
1. Ortam tanıma
2. Tercümanlık yapacağı mekân ve kişiler
3. Konuya hâkim olma
4. Konuyu açıklama
5. Konuyla ilgili terimler
6. Doğru bilgi
7. Akıcı konuşma
8. Karşılıklı süre isteme
9. Bilgileri teyit etme
11. Deyimler
Ç. Meslek Ahlakı
10. Türkçedeki mecazi ifadeler
1. Mesleğin yasal kurallarına uyma
2. Meslek ahlakına özen gösterme
3. Her iki tarafı mağdur ve zor duruma düşürmeme
D. Konu İşleme
1. Kursiyer/ öğrenci merkezli ders işleme
2. Ortam ve materyal hazırlama
3. En yüksek verimi alma
4. Doğru teknikler kullanma
E. Yorum Yapma
1. Gündelik olaylarla ilgili yorumlar
2. Hayatımızla ilgili yorumlar
3. Genel kültür

İşaret Dili Tercümanlığı Kursunun Eğitim Süresi ;

Eğitim süresi 210 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Üniversite Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren  katılım belgesi almaya hak kazanır.

İşaret Dili Tercümanlığı Kursu Sertifikası;

Eğitimin sonunda öğrenciler online olarak eğitim paneli üzerinden sınava katılıp belgelerini almaya hak kazanacaklardır. yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 15  işgününü aşmamaktadır.

İşaret Dili Tercümanlığı Kursuna Kimler Katılabilir;

En az ön lisans mezunu ve İşaret Dili Kurs Programı 1 Seviye 120 saatlik sertifikaya sahip olan kişiler bu eğitime katılım sağlayabilir.